02 460 10 91

Andere activiteiten

Een squash plein staat ter uw beschikking.

Prijs:

*   Zonder abonnement  : 1 x 30 minuten  =   7,00 EUR

*   Abonnement   :   10 x 30 minuten    =  60,00 EUR

Voor meer informatie, gelieve aan de bar te vragen.